Werkplein Ability

Per 1 oktober zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig SW-bedrijf Ability. De nieuwe naam is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen, speelt de nieuwe organisatie  zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

logo met pay off

De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen.

Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit  aan  bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.

Bezoekadres