Seniorenvoorlichting

Er wordt wel eens gezegd; ouderdom komt met gebreken. Toch blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen en leven. Om te zorgen dat iedereen de mogelijkheden heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is het belangrijk om kennis te hebben van de regelingen. Zoals aanpassingen in huis, financiële regelingen, thuiszorg, andere hulp of ondersteuning. Bent u 75 jaar of ouder, dan ontvangt u een brief van de ouderenadviseur. Een seniorenvoorlichter, dit is een getrainde vrijwilliger, komt (indien gewenst) bij u op gesprek om u te informeren over de regelingen waar u mogelijk gebruik van kan maken.

Voor informatie over seniorenvoorlichting of een gesprek met een seniorenvoorlichter/ouderenadviseur kunt u contact opnemen met Monica Blom van de MJD via 050-3126123