Zorg, ontmoeting en hulp

 

Op deze pagina

  1. Ondersteuning uit de buurt
  2. Ondersteuning vanuit de Wmo
  3. Jeugdzorg
  4. Werk en inkomen, participatie
  5. Maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning
  6. Discriminatie en huiselijk geweld

 

 

Zorg voor elkaar

Ondersteuning vanuit de buurt

In de gemeente Winsum zijn verschillende voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Vaak gratis. Bijvoorbeeld:

Hulpdienst de Helpende Hand
De Nova Noabers
Gecoördineerd ouderenwerk Winsum
Seniorenvoorlichting Winsum
Sociaal wijkverpleegkundigen
Wijkleerbedrijf Winsum
Taalhuis Winsum

Op de Sociale Kaart Groningen vindt u nog veel meer voorzieningen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Voor zorg en ondersteuning in uw dagelijkse leven kunt u terecht bij het Wmo-loket.  Het gaat dan om hulp en ondersteuning op het gebied van:

  1. zorg en gezondheid
  2. wonen en vervoer
  3. wonen en huishouden

De gemeente gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn. Wat kunt u zelf nog kunt doen? Waar kunnen mensen uit uw omgeving u bij helpen? U kunt uw hulpvraag direct online naar het Wmo-loket sturen. Meld uw hulpvraag. Of bel of mail ons: 0595-437437, wmo-loket@winsum.nl.

Eigen bijdrage

Voor de meeste maatwerkvoorzieningen uit de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Mobiel servicepunt

Voor kleine reparaties, onderhoud en advies over Wmo-hulpmiddelen kunt u terecht bij de servicebus. De servicebus is in Winsum aanwezig op dinsdag in de even weken, van 13:30 - 16:00 uur, in de Regnerus Praediniusstraat tegenover de bibliotheek. U kunt zonder afspraak langskomen en onder het genot van een kopje koffie in gesprek gaan. Meer informatie: www.rsr.nl.

Vergelijkingshulp Verpleging en Verzorging Thuis

De vergelijkingshulp 'Verpleging en verzorging thuis' helpt u bij het vinden van een organisatie die verpleging en verzorging thuis biedt. U vult uw woonplaats in en ziet daarna een lijst van zorgaanbieders die in uw regio verpleging en verzorging thuis bieden. Vergelijk direct

 

Maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning

De gemeente biedt maatschappelijk werk aan, voor deskundige hulp bij allerlei problemen. En mantelzorgondersteuning voor inwoners die zorgen voor een hulpbehoevende.

 

Centrum voor jeugd en gezin
Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen is het centrale loket als u vragen heeft over opvoeden, opgroeien of zorg voor kinderen en jongeren van min. 9 maanden tot en met 23 jaar. Als u contact opneemt met het CJG wordt u altijd verder geholpen. De medewerkers van het CJG helpen u zelf situaties het hoofd te bieden, bieden hulp, zorg en ondersteuning of helpen u de weg te vinden naar andere professionals.

 

Discriminatie en huiselijk geweld

Gratis advies en hulp bij:

 

Werk en inkomen

Bij Werkplein Ability kunt u als inwoner van de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond terecht voor werk en advies bij het zoeken naar werk. Ook kunt u er een uitkering of bijzondere bijstand aanvragen.

Werkplein Ability, Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum. E-mail: balie@sozawe-winsum.nl. Website: http://www.werkability.nl. Telefoon: 0595-750300.

Kijk ook eens naar ...