Zorg, ontmoeting en hulp

Zorg voor elkaar

Ondersteuning vanuit de Wmo

Ondersteuning uit de buurt

Jeugdzorg

Werk en inkomen, participatie

Maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning

Discriminatie en huiselijk geweld

 

Ondersteuning vanuit de Wmo

Voor zorg en ondersteuning in uw dagelijkse leven kunt u terecht bij het Wmo-loket.  Het gaat dan om hulp en ondersteuning op het gebied van:

  1. Actief zijn en meedoen. U kunt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig het huis uit, of u bent eenzaam en maakt moeilijk vrienden.
  2. Wonen en huishouden. Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Of u heeft moeite met het bijhouden van uw administratie.
  3. Woonomgeving en vervoer. Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen.

De gemeente gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn. Hierbij kijkt de gemeente naar wat u zelf nog kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Blijkt uit het onderzoek dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een scootmobiel of een traplift? Dan kunt u kiezen uit zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB). Bij ZIN regelt de gemeente de hulp of ondersteuning. Met een PGB kunt u zelf zorg of ondersteuning regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt dan uw zorg- of hulpverleners op basis van een door u aangeleverde factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

U kunt uw hulpvraag voor zorg of ondersteuning in uw dagelijkse leven direct online naar het Wmo-loket sturen. Meld uw hulpvraag. Of bel ons: 0595-447760.

Eigen bijdrage

Voor de meeste maatwerkvoorzieningen uit de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Op www.hetcak.nl kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.  Meer informatie over de eigen bijdrage op deze website.

Mobiel servicepunt

Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum (BMWEDAL) die gebruik maken van de WMO, kunnen voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een mobiel servicepunt. Leverancier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hiervoor een bus in.  De servicebus is in Winsum aanwezig op dinsdag in de even weken, van 13:30 - 16:00 uur, in de Regnerus Praediniusstraat tegenover de bibliotheek. U kunt er terecht voor advies, service, kleine reparaties en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen.

Voor een bezoek aan het mobiele servicepunt hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon langskomen en onder het genot van een kopje koffie in gesprek gaan. Meer informatie: www.rsr.nl

Ondersteuning vanuit de buurt

In de gemeente Winsum zijn verschillende voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Vaak gratis. Bijvoorbeeld:

 

Maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning

De gemeente biedt  maatschappelijk werk aan, voor deskundige hulp bij allerlei problemen. En mantelzorgondersteuning voor inwoners die zorgen voor een hulpbehoevende.

 

Centrum voor jeugd en gezin
Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord-Groningen is het centrale loket als u vragen heeft over opvoeden, opgroeien of zorg voor kinderen en jongeren van min. 9 maanden tot en met 23 jaar. Als u contact opneemt met het CJG wordt u altijd verder geholpen. De medewerkers van het CJG helpen u zelf situaties het hoofd te bieden, bieden hulp, zorg en ondersteuning of helpen u de weg te vinden naar andere professionals.

 

Discriminatie en huiselijk geweld

Gratis advies en hulp bij:

 

Werk en inkomen

Bij Werkplein Ability kunt u als inwoner van de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond terecht voor werk en advies bij het zoeken naar werk. Ook kunt u er een uitkering of bijzondere bijstand aanvragen.

Werkplein Ability, Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum. E-mail: balie@sozawe-winsum.nl. Website: http://www.werkpleinnoord-groningen.nl. Telefoon: 0595-750300.

Kijk ook eens naar ...