Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het Wmo-beleid van de gemeente Winsum. Zij kan ook ongevraagde adviezen opstellen. Bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingen die spelen of signalen vanuit de samenleving.

Meer informatie vindt u op de website van de wmo-adviesraad, www.wmoadviesraadwinsum.nl. Email wmoadviesraadwinsum@gmail.com.

 

WMO adviesraad