Wet- en regelgeving Wmo

De Wmo regelt, dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de Wmo uitvoeren. Daarom kunnen er verschillen zijn tussen gemeenten in de uitvoering van de Wmo.

Hoe de gemeente Winsum invulling geeft aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, is geregeld in diverse beleidsplannen, nadere regels en verordeningen.

De wet- en regelgeving is ook te vinden op www.overheid.nl (externe link).