Winsumer dorpen leefbaar!

De gemeente Winsum wil haar dorpskernen ook in de toekomst vitaal en leefbaar houden. En dit wil zij sámen met inwoners, ondernemers en organisaties doen. Onder de titel 'Winsumer dorpen leefbaar!' heeft de gemeente een document gemaakt waarin de belangrijkste uitdagingen en opgaven staan om de dorpen leefbaar te houden en waar nodig blijkt, te verbeteren.

Leefbaarheid is een breed onderwerp. De leefbaarheid staat voor de wijze waarop de bewoners en de ondernemers hun woon,- werk,- en leefomgeving ervaren. Daarbij gaat het om de beleving van de kwaliteit van de fysieke ruimte maar nadrukkelijk ook om de betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij hun sociale omgeving.

Leefbaarheid is een gezamenlijke opgave van inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gemeente. Iedereen draagt op zijn/haar manier bij aan het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Leefbaarheid wordt een steeds belangrijker thema, zeker in deze snel veranderende samenleving. Demografische ontwikkelingen, de veranderingen in de zorg en de dreiging van aardbevingen in het Noord-Groninger gebied zijn factoren die sterk van invloed zijn op de leefbaarheid. Het monitoren en volgen van de trends en ontwikkelingen is cruciaal. Daarom worden de contacten met dorpen en inwoners verder uitgebouwd. Zij weten immers het beste wat er in hun omgeving leeft en welke kansen en knelpunten er zijn.

Actieve dorpen

In de gemeente Winsum doen de dorpen en haar inwoners veel om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Zo zijn er de laatste jaren diverse actuele dorpsplannen ontwikkeld en lopen er tal van bijzondere initiatieven van inwoners en organisaties. De gemeente zoekt in haar aanpak zoveel mogelijk aansluiting bij deze plannen en initiatieven.

Vragen of opmerkingen

Wilt u meer weten over het leefbaarheidskader 'Winsumer Dorpen Leefbaar!' of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar gemeente@winsum.nl of neem via het algemeen telefoonnummer 0595-447777 contact op met mevrouw R. Orleans.