Subsidie voor uw buurt

De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje buurtbewoners of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Kleinschalige activiteiten zijn bijvoorbeeld zwerfvuilacties, sportactiviteiten, kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,- worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie. Alleen de kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.

Meer informatie

Kijk in onze digitale gemeentewinkel voor meer informatie. U vindt hier de criteria en aanvraagformulieren. U kunt ook bellen met het Klantcontactcentrum, 0595-447777. Openingstijden klantcontactcentrum.

Leefbaarheid - illustratie