Ideële organisaties

Wierda-Stichting, Stichting Ondersteuning Gezondheid en Welzijn Winsum

De Wierda-Stichting

Het Dagelijks Bestuur van de Wierda-Stichting bestaat uit:

  • De heer D.P. Sennema, voorzitter
  • De heer Joh. Huitsing, secretaris-penningmeester
  • Rentmeester: De heer J.A.L. Trouw, jaltrouw@gmail.com
  • De heer A.J.M. van der Drift en mevrouw A.A. de Graaf-Gunster zijn respectievelijk plaatsvervangend voorzitter en secretaris-penningmeester

Onderstaande leden tezamen met bovengenoemde leden vormen het Algemeen Bestuur:
Mevrouw J. Broersma-Plas; mevrouw J.G. Boomsma; mevrouw A.A.J. Hekma Wierda-Wibbens.

De burgemeester van Winsum is volgens de statuten van de stichting toehoorder in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Wierda Heerd

De Wierda Heerd omvat het landbouwbedrijf aan de Schouwerzijlsterweg thans groot 88.52.61 ha. De landbouwgronden worden verpacht aan de maatschap Werkman te Mensingeweer en de gebouwen zijn verhuurd aan Aannemings- en Grondverzetbedrijf Everts vof te Winsum.

 

Stichting Ondersteuning Gezondheid en Welzijn Winsum

Sinds oktober 2004 bestaat de Stichting Ondersteuning Bevordering Gezondheid en Welzijn Winsum. Zij beheert de gelden die overbleven nadat de plaatselijke Vereniging Het Groene Kruis Winsum werd opgeheven.De Stichting verstrekt subsidies aan verenigingen en instellingen die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn van inwoners van het dorp Winsum. Met ‘het dorp Winsum’ wordt het werkgebied van de voormalige vereniging Het Groene Kruis Winsum bedoeld, dus de ‘oude’ gemeente Winsum van voor de gemeentelijke herindeling van 1990. Inlichtingen over de subsidievoorwaarden zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting: Maaike Dicke, Oosterstraat 20, 9951 EB Winsum, 0595-441448, m.e.dicke@rug.nl