Leefbaarheid

Subsidie voor uw buurt

De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje buurtbewoners of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Kleinschalige activiteiten zijn bijvoorbeeld zwerfvuilacties, sportactiviteiten, kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer »

Dorpenatlas

In de Dorpenatlas zijn gegevens verzameld van alle dorpen van de gemeente Winsum. Hierbij gaat het om gegevens over: bevolking, wonen, voorzieningen, werk en inkomen, leefbaarheid, vrije tijd en veiligheid. De gegevens zijn verzameld door analyse van statistische gegevens enerzijds en anderzijds aan de hand van leefbaarheidenquêtes onder de bewoners van de dorpen. De Dorpenatlas geeft informatie over hoe het wonen en leven in de dorpen wordt beleefd.

Lees meer »

Ideële organisaties

Wierda-Stichting, Stichting Ondersteuning Gezondheid en Welzijn Winsum

Lees meer »

Winsumer dorpen leefbaar!

De gemeente Winsum wil haar dorpskernen ook in de toekomst vitaal en leefbaar houden. En dit wil zij sámen met inwoners, ondernemers en organisaties doen. Onder de titel 'Winsumer dorpen leefbaar!' heeft de gemeente een document gemaakt waarin de belangrijkste uitdagingen en opgaven staan om de dorpen leefbaar te houden en waar nodig blijkt, te verbeteren.

Lees meer »