Welzijn en Wmo

Wat vindt u op deze pagina?

Centrum voor jeugd en gezin (externe site): centraal loket voor zorg, hulp en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Wmo: informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt er lezen wat de gemeente u aan maatschappelijke ondersteuning kan bieden. Ook vindt u hier diverse buurtvoorzieningen waar u gebruik van kunt maken, zoals hulpdienst De Helpende Hand of Ouderenwerk.

Subsidies Welzijn: subsidies voor sport- en welzijnsactiviteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugd, ouderen, educatie, cultuur, sport en educatie.

Leefbaarheid: subsidie voor buurtactiviteiten; dorpenatlas; ideële organisaties.

Regelhulp: wegwijzer naar zorg en ondersteuning.

Blauwe Schuit: centrum voor cultuur, educatie en welzijn. 

Wijkleerbedrijf Winsum: ondersteuning door studenten van het Alfacollege

De gemeentelijke beleidsplannen, verordeningen en regels voor maatschappelijke ondersteuning en de gemeentelijke visie op Wonen en zorg

Adressen

Adressen voor hulp, advies en ondersteuning vindt u in onze digitale gemeentegids. Ook voorzieningen als Regiotaxi en maaltijdvoorzieningen kunt u daarin vinden.