Werk in uitvoering

De komende tijd vindt in de gemeente Winsum asfaltonderhoud plaats op diverse wegen, met verkeershinder en omleidingen tot gevolg

Winsum

Trekweg naar Onderdendam: dinsdag 16 mei t/m woensdag 17 mei gestremd, uitgezonderd fietsers

Schouwerzijlsterweg-westzijde: maandag 22 mei t/m woensdag 24 mei gestremd tussen Schaphalsterzijl en Wildeveldseweg. Bestemmingsverkeer Schouwerzijl kan omrijden via de Wildeveldseweg

Schouwerzijlsterweg–oostzijde: maandag 29 mei t/ m vrijdag 2 juni gestremd tussen gemeentewerkplaats (nummer 8a) en bedrijventerrein Het Aanleg. Doorgaand verkeer/ bestemmingsverkeer Schouwerzijlsterweg kan omrijden via Het Aanleg

Baflo

Gebr. Gootjesstraat/W. de Zwijgerstraat/Emmastraat: Gestremd vanaf 22 mei t/m 2 juni. Woningen aan deze wegen of zijstraten zijn bereikbaar via de achterliggende straten. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer Baflo ten oosten van de spoorwegovergang wordt omgeleid via Winsum.

Den Andel

Noordpolderweg; donderdag 1 juni en vrijdag 2 juni gestremd

Ezinge

Zuiderweg: vrijdag 2 juni en dinsdag 6 juni t/m woensdag 7 juni gestremd tussen Oldijk en Den Ham.

Stremmingen worden aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van te stremmen wegen worden per brief door de aannemer ingelicht.

Bermonderhoud in mei

In de maand mei verricht het bedrijf Everts uit Winsum onderhoud aan een aantal bermen. Deze bermen worden waar nodig bijgevuld en geëgaliseerd. Het gaat om de volgende bermen:

  • Hammelandsterweg ( Rasquert)
  • Takkebosserweg (Tinallinge-Winsum)
  • Saaxumhuizerweg (Saaxumhuizen)
  • Hornsterweg, ca. 200 m. nabij opritten van boerderijen (Den Andel)
  • Noordpolderweg (Den Andel)

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, tel. 0595-447777 of per e-mail: gemeente@winsum.nl.