Werk in uitvoering

De komende tijd vindt in de gemeente Winsum asfaltonderhoud plaats op diverse wegen, met verkeershinder en omleidingen tot gevolg

 

Trekweg naar Onderdendam

Vanaf maandag 24 juli t/m woensdag 2 augustus is de Trekweg naar Onderdendam voor doorgaand verkeer gestremd in verband met wegwerkzaamheden. De graskeien langs de weg aan de landzijde worden verwijderd en vervangen door beton. Aanliggende percelen zijn bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N996, fietsverkeer is wel mogelijk.

De stremming wordt aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van te onderhouden wegen worden per brief ingelicht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Winsum, via T (0595) 44 77 77.

Den Andel

Andelsterweg/Tammesweg/Dirk-Wierengastraat: vanaf maandag 29 mei in 3 fases gestremd

Fase 1: vanaf N363 t/m aansluiting Dikemaweg (29 mei t/m 2 juni). Bestemmingsverkeer Den Andel kan omrijden via Warffum, verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars

Fase 2: vanaf Dikemaweg tot Hiddingezijlsterweg. Omleiding via Nieuwestreek Den Andel (datum volgt)

Fase 3: vanaf Oude Dijk/Den Andel tot komgrens Westernieland. Omleiding via Eenrum (datum volgt)

 

Stremmingen worden aangekondigd met langs de weg geplaatste gele borden. Bewoners van te stremmen wegen worden per brief door de aannemer ingelicht.