Wegenlegger gemeente Winsum

Nieuwe ontwerp-wegenlegger

Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe ontwerp-wegenlegger opgemaakt. In deze wegenlegger staat welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft. U kunt de wegenlegger online bekijken of downloaden: ontwerp-wegenlegger (excel), bijbehorende kaart (pdf).

Iedereen is in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Een aantal mensen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De ontwerp-wegenlegger is nu ter vaststelling verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, samen met de ingebrachte zienswijzen.