Winterprogramma gladheidsbestrijding 2017-2018

Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk.

Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Wij streven naar een maximale veiligheid, voor een redelijke prijs, rekening houdend met het milieu. Hoe de gemeente dit doet is vastgelegd in het Winterprogramma gladheidsbestrijding 2017-2018.

Kijk ook eens naar ...