Ontheffing voor brede landbouwvoertuigen

Is uw landbouwvoertuig breder dan drie meter? Dan moet u, om deze te mogen gebruiken op de openbare weg, in het bezit zijn van een ontheffing voor brede landbouwvoertuigen.

Aanvragen bij de RDW

Landbouwers en loonbedrijven kunnen een ontheffing voor landbouwvoertuigen breder dan drie meter aanvragen bij de RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer). De gemeente Winsum heeft de RDW gemandateerd om deze ontheffingen te verlenen. In de gemeente Winsum moeten landbouwers en loonbedrijven een ontheffing van de Wegenverkeerswet 1994 in hun bezit hebben, wanneer er met te brede landbouwvoertuigen op de openbare wegen wordt gereden. De maximale breedte waarvoor een ontheffing kan worden verleend is 3,50 m.
 
Voor een aanvraagformulier voor een ontheffing gaat u naar www.rdw.nl.

Hier klikt u achtereenvolgens op:

  1. oranje balk op ‘beroepsvervoer’
  2. ‘Exceptioneel transport’ in de linker kolom
  3. nogmaals op ‘Exceptioneel transport’ op de onderste tekstregel.
  4. ‘Formulieren’ in de linker kolom.
  5. ‘Langlopende ontheffing’ in de linker kolom.
  6. ‘Landbouwvoertuig’ in de linker kolom.

U kunt het aanvraagformulier uitprinten, invullen en verzenden naar de RDW. De rechtstreekse link naar het onderdeel ‘Landbouwvoertuig’ is: http://www.rdw.nl/TET/nl/TET/formulieren/langlopendeontheffing/landbouwvoertuig/Pages/default.aspx