NL- Alert

NL-Alert is een nieuw, extra middel om mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden degenen in de directe omgeving via de mobiele telefoon geïnformeerd over de situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Het bereik van de sirenes wordt beïnvloed door de weersomstandigheden, met name de wind. Ook staan de sirenes niet in dunbevolkte gebieden. Kortom het systeem heeft de nodige beperkingen. Daarom is eind 2012 NL-Alert in gebruik genomen.

Hoe het werkt

De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Het maakt dus geen gebruik van sms-techniek. In geval van een noodsituatie stelt de overheid een bericht op en geeft aan voor welk gebied de waarschuwing geldt. De meldkamer van de hulpdiensten zendt het bericht uit. Dit bericht bereikt alle mobiele telefoons in dat gebied binnen enkele seconden.

Andere systemen zoals AMBER-Alert, SMS-Alert en Burgernet vragen mensen om hulp bij de opsporing van bijvoorbeeld vermiste kinderen. Voor deze persoonsgebonden diensten moet je je aanmelden. NL-Alert is erop gericht mensen te waarschuwen en te alarmeren bij noodsituaties. Het gaat om je eigen veiligheid.

Je hoeft je er niet voor aan te melden, wel moet je je telefoon er voor instellen. Op de website www.nl-alert.nl staat per merk en model telefoon aangegeven of het toestel geschikt is voor NL-Alert en zo ja, hoe NL-Alert aangezet kan worden. Meer info op de factsheet met vragen en antwoorden over NL-Alert (pdf).