Oefenen

Waarom is regelmatig oefenen binnen de brandweer zo belangrijk? Het rapport Beter oefenen bij de brandweer vat het als volgt samen:

Oefenen is de manier om kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Daarom is oefenen geen restactiviteit, maar moet het gezien worden als een kernactiviteit van de brandweer.

Oefenen vergroot de kwaliteit van het repressief optreden. Bij het oefenen kijken we naar de effectiviteit van de inzet én naar de veiligheid, omdat deze factoren tijdens repressief optreden van levensbelang zijn voor slachtoffers en brandweermedewerkers.

Basisniveau op peil houden

Na het volgen van een brandweeropleiding heeft iedere medewerker een basisniveau van kennis, beroepshouding en vaardigheden bereikt. Deze bekwaamheden moeten wel worden onderhouden en verdiept. Frequent oefenen is noodzakelijk om een goed functioneren van de brandweer te garanderen. Tijdens oefeningen leren brandweermedewerkers om de verworven vaardigheden in teamverband toe te passen. Dit in uiteenlopende en complexe situaties, eventueel samen met andere eenheden en/of disciplines. Daarnaast bieden oefeningen de gelegenheid om gestructureerd naar het eigen functioneren te kijken. Constant werken aan een verdere professionalisering van een (individueel) brandweeroptreden vraagt meer dan alleen praktijkervaring. In oefensituaties werken brandweermedewerkers aan het optimaliseren van bekende en nieuwe werkwijzen.

Samenwerking optimaliseren

Oefenen helpt ook om de samenwerking tussen andere hulpverlenende diensten te optimaliseren. De brandweer treedt bijna altijd op in combinatie met andere hulpverleningsdiensten, zoals de politie en de ambulancezorg. Naarmate een incident groter is, zijn er meer organisaties bij betrokken. De brandweer moet zich dan niet alleen richten op haar eigen taken, maar ook op samenwerking met de andere diensten. Hoewel de elementaire oefeningen en basisoefeningen in deze handreiking een monodisciplinair karakter hebben, leggen deze een goede basis voor eindoefeningen en slotoefeningen, die multidisciplinair kunnen zijn.