Schade door aardbevingen

Heeft u vragen over schade door aardbevingen? Of over andere onderwerpen die daarmee te maken hebben? Hieronder vindt u alle informatie.

Ik heb aardbevingsschade. Bij wie moet ik zijn?

Wie doet wat in het aardbevingsgebied?

Hoe zit het met de voorgenomen frackingactiviteiten bij Saaksum?

Waardedaling huis bij verkoop woning na 25 januari 2013

Versterken woning of bedrijfsgebouw

Klacht over schadeafhandeling door de NAM

Grote nood door de bevingen

Nationaal coördinator

Regionaal Informatiepunt Gaswinning

Aardbevingsbestendig bouwen; NEN-norm

Nieuwbouwstimuleringsfonds; NAM

Waardevermeerdering; Dialoogtafel

Loket Leefbaarheid

Gebouwensensoren

Links

 

 

Winsum luchtfoto

 

 

U heeft aardbevingsschade en wilt dat laten repareren

Vanaf 5 januari 2015 handelt Centrum Veilig Wonen de aardbevingsschades af. Kijk op www.centrumveiligwonen.nl. Of bel het Bewonerscontactcentrum: 0800-2896636. Centrum Veilig Wonen heeft de afhandeling overgenomen van de NAM.

Wie doet wat in het aardbevingsgebied

Er zijn veel organisaties actief in het aardbevingsgebied. Op de site van de Nationaal Coördinator vindt u een actueel overzicht van de partijen die actief zijn in het aardbevingsgebied met een korte organisatieomschrijving en contactgegegevens. 

Waardedaling van uw huis bij verkoop woning na 25 januari 2013

Heeft u uw woning verkocht en geleverd na 25 januari 2013? En denkt u, dat u bij de verkoop van uw huis aantoonbaar waardedaling heeft ervaren door aardbevingen? Dan kunt u een compensatieaanvraag indienen bij NAM. Meer informatie over de Waarderegeling vindt u op www.namplatform.nl.

Versterken van uw woning of bedrijfsgebouw

Misschien heeft u vragen over het versterken uw woning of (bedrijfs)gebouw en de financiering daarvan. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een regeling om vragen en voorstellen hierover af te wikkelen. Op de website van de Dialoogtafel www.dialoogtafelgroningen.nl wordt informatie verstrekt zodra er meer duidelijkheid is. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dialoogtafel.nl.

U komt er niet uit omtrent schadeherstel, waardedaling of versterken van uw huis of gebouw?

Heeft u een klacht over de schadeafhandeling? Dan kunt u dit melden bij de Ombudsman Gaswinning Groningen, de heer Leendert Klaassen. U kunt hem telefonisch bereiken onder nummer 088-223 44 55 of via de mail info@onafhankelijkeraadsman.nl.

Verkeert u in grote nood door de bevingen?

Wanneer u door de aardbevingen in nood verkeert, kunt u terecht bij een onafhankelijke commissie (sinds 15 april 2014 actief). Het gaat om bijzondere situaties, waarbij mensen psychische, medische, sociale of financiële problemen hebben of een combinatie daarvan. Op de website www.vangnetbijzonderesituaties.nl geeft de commissie informatie over de regeling en haar manier van werken. Om in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar burgemeester Michels. Dat kan per e-mail via gemeente@winsum.nl of per post via Postbus 10, 9950 AA Winsum. Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw verzoek, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Winsum (0595-447777).

Gezond omgaan met spanningen bij aardbevingen

De aardbevingen hebben een grote invloed op de gevoelens van veiligheid. Zowel GGD Groningen (www.ggd.groningen.nl) als Lentis (www.lentis.nl) kunnen u helpen met deze spanning om te gaan.

Regionaal Informatiepunt Gaswinning

In het gemeentehuis in Loppersum aan de Molenweg 12 in Loppersum is een permanent ’Regionaal Informatiepunt Gaswinning’ (afgekort RIG) gevestigd. Hier kunt u terecht met vragen en informatie over gaswinning / aardbevingen. De openingstijden zijn als volgt:

  • Op maandag t/m woensdag van 8.30 tot 16.30 uur;
  • Op donderdag van 8.30 tot 18.00 uur;
  • Op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een medewerker van de NAM aanwezig (met uitzondering van week 30 t/m 33). Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar via het nummer van de gemeente Loppersum, 0596-548200 of per e-mail via gemeente@loppersum.nl

Aardbevingsbestendig bouwen; NEN-norm

Het Interim Advies betreft de voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting in de provincie Groningen. Voor meer informatie kijk op www.nen.nl.

Nieuwbouwstimuleringsfonds; NAM

Het doel van het stimuleringsfonds voor nieuwbouw is om innovatie in aardbevingsbestendiger bouwen te stimuleren. In aanloop naar de definitieve vorm van dit fonds, wordt een beperkt aantal nieuwbouwprojecten behandeld in een proef. Daarin wordt financiële en technische ondersteuning geboden aan geselecteerde nieuwbouwprojecten.

U kunt uw interesse voor een bijdrage uit het fonds kenbaar maken door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@nam.nl. Het fonds is onderdeel van het akkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit stimuleringsfonds. NAM zal op basis van maatwerk wel de mogelijkheid bieden aan mensen om aanspraak te maken op ondersteuning.

Waardevermeerdering; Dialoogtafel

Er is een tijdelijke regeling voor huiseigenaren om hun woningen te verbeteren met energiebesparende maatregelen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 17 januari 2014. U kunt een bijdrage krijgen tot een maximum van 4000 euro. De provincie neemt het voortouw om de tijdelijke regeling verder uit te werken. Meer informatie over de tijdelijke regeling waardevermeerdering.

Naast de eerder genoemde maatregelen is er een pakket van maatregelen afgesproken tussen de provincie, het Ministerie van Economische Zaken, de negen gemeenten en de NAM over leefbaarheid, economisch perspectief en duurzaamheidinitiatieven. De leden van de Dialoogtafel, waaronder de gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven, zijn druk bezig plannen te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid wordt versterkt en waarmee een betere economische toekomst voor de regio kan worden gebouwd. Uw vragen of opmerkingen over deze maatregelen kunt u per e-mail aan de Dialoogtafel richten via: info@dialoogtafelgroningen.nl.

Gebouwensensoren

Om de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen te onderzoeken, plaatst TNO in opdracht van de NAM ongeveer 200 gebouwensensoren in verschillende type huizen en gebouwen, op verschillende plekken in Noordoost-Groningen.  De sensoren registreren elke beweging van een gebouw. Net als diverse andere gemeentehuizen heeft ook het gemeentehuis van Winsum een eigen gebouwensensor.  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nam, www.namplatform.nl.

Loket Leefbaarheid

Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Heeft u een goed, leuk idee om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren? Of bent u al bezig met een project en komt u wat budget tekort? In 2015 kunnen er subsidieaanvragen worden gedaan tot  10.000,-- bij het loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel. De beoordelingscommissie komt 1 keer per maand bij elkaar. Kijk voor meer informatie op www.dialoogtafelgroningen.nl/het-loket

Links

www.centrumveiligwonen.nl

gratis: abonnement op digitale nieuwsbrief NAM

www.dialoogtafelgroningen.nl

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

www.tcbb.nl

www.veiligheidsregiogroningen.nl

www.risicowijzer.groningen.nl

www.provinciegroningen.nl

www.knmi.nl

www.sodm.nl

www.ggd.groningen.nl

www.lentis.nl

www.vangnetbijzonderesituaties.nl

www.nen.nl

Opstartbijdrage Energie