't Waarhuis te Aduarderzijl

Waarhuis buitenkant
Het ruim drie eeuwen oude Waarhuis te Aduarderzijl is sinds enkele jaren “huis der gemeente Winsum”. Het is gelegen op één van de mooiste plekjes van Groningen, daar waar het Aduarderdiep, gegraven in de 11e eeuw door hardwerkende monniken, uitmondt in het Reitdiep. Door de eeuwen heen werd er in het karakteristieke sluishuis recht gesproken door de “schepperij”, de voorloper van het tegenwoordige waterschap. Ook werd er, al of niet legaal, een glas geschonken aan de turfschippers en werd er voor eigen verbruik vee gehouden en groente geteeld.

De turfschippers zijn verdwenen, maar het vee staat er weer en een glas champagne en/of ander lekkers staat er ook weer klaar. Aanstaande bruidsparen kunnen per koets, lopend of met een modern transportmiddel Aduarderzijl bereiken, maar er is ook een aanlegsteiger voor de huwelijksboot. Het Waarhuis wordt bewoond door “de Koning & de Dame”, Wouter de Koning en Rika Dijkstra, een stel gastvrije, muzikale, creatieve Bourgondiërs en fungeert naast de genoemde mogelijkheid van trouwzaal tevens als concertpodium, expositieruimte, conferentieoord en wat dies meer zij.

Voor het bezichtigen van de locatie kunt u zelf een afspraak maken met de beheerders:
de heer W. de Koning en mevrouw R. Dijkstra, Zijlsterweg 20, 9892 TE Aduarderzijl
tel. 0594-621884, fax 0594-621884, website: www.waarhuis.nl.

Waarhuis binnenkant