Uw persoonsgegevens

De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven.

In onze digitale gemeentewinkel kunt u uw eigen gegevens online opvragen. Ook kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Let wel: als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben, dan moet de gemeente deze gegevens verstrekken. Ook al heeft u geheimhouding aangevraagd.

Hoe de gemeente Winsum omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een verordening en een reglement. Deze vindt u verderop op deze pagina.

Voorkom gedoe: zorg dat u goed geregistreerd staat!

Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. De Belastingdienst en UWV bijvoorbeeld, gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen en/of uw uitkering. Uw gemeente gebruikt uw gegevens onder andere als u een nieuw paspoort aanvraagt. Ook als u recht hebt op een erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris u gemakkelijk vinden. Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende verrassingen: een te lage uitkering, een misgelopen erfenis, of een lange wachttijd bij het aanvragen van een paspoort.

Hoe controleert u uw gegevens?

U controleert uw gegevens gemakkelijk en snel via mijn.overheid.nl. U kunt inloggen op mijn.overheid.nl met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl. Kloppen uw gegevens niet, neem dan contact op met het klantcontactcentrum, via e-mailadres gemeente@winsum.nl of tel. 0595-447777

Meer informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.voorkomgedoe.nl.