Tegemoetkoming in studiekosten

  • Wilt u zelf een opleiding gaan volgen?
  • Hebt u kinderen die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen?
  • Hebt u kosten in verband met deze opleiding(en), waarvoor u geen bijdrage ontvangt van een andere instelling?
  • Had u in het voorgaande jaar een inkomen dat op of iets boven het minimum lag?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op www.studiefondsgroningen.nl. De gemeente Winsum heeft ook diverse regelingen voor tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Kijk in onze digitale gemeentewinkel bij Minimaregelingen.