Leerplicht

Ieder kind in Nederland moet naar school van de 5e tot de 18e verjaardag of tot het moment dat uw kind een startkwalificatie haalt. Een startkwalificatie is minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma (minimaal niveau 2).

Van 5 - 18

De leerplicht begint op de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag van uw kind. Vanaf dat moment bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind staat ingeschreven op een school. Uw kind mag ook al eerder naar school: bijna alle kinderen gaan voor het eerst naar school als ze 4 jaar zijn. Totdat uw kind 18 jaar is, bent u als ouder en/of verzorger volledig verantwoordelijk voor de schoolgang en het schoolverzuim van uw kind. Als uw kind 12 jaar of ouder is, is uw kind medeverantwoordelijk voor het schoolverzuim.

Leerplichtambtenaar

Is uw kind niet ingeschreven bij een school? Blijft uw kind weg van school? Heeft uw kind problemen op school? Zijn er andere problemen waar u met school niet uitkomt? Neem contact op met de leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider om samen een oplossing te vinden. U kunt hen bereiken via Werkplein Ability: 0595 - 750 300. Meer info vindt u op www.werkplein-ability.nl.