Brede scholen in de gemeente Winsum

De Tirrel in Winsum

In Winsum werken diverse partijen aan een nieuwe plek voor zorg, onderwijs, sport en vrije tijd onder 1 dak, op het terrein van de Twaalf Hoven.

Brede school Baflo

In Baflo verrijst een Integraal kindcentrum op de grens van Baflo en Rasquert.