Dorpshuis, ontmoetingsplek bij uitstek

De dorpen in de gemeente Winsum hebben bijna allemaal een ontmoetingsplaats voor de bewoners. In de kleinere dorpen is dit vaak een verenigingsgebouwtje of de kerk. De grotere dorpen Baflo, Ezinge, Den Andel, Feerwerd, Sauwerd en Adorp hebben van oudsher een dorpshuis. Het beleid rondom deze zes dorpshuizen heeft de gemeente vastgelegd in de ‘Beleidsnota dorpshuizen’.

Dorpshuizenbeleid

Winsum is een plattelandsgemeente met een aantal kleine(re) kernen. Ook in onze regio hebben we te maken met een terugloop van voorzieningen op het platteland. Het gevolg is dat het aantal ontmoetingsplaatsen voor de dorpsbewoners afneemt en de leefbaarheid in gevaar komt. De functie van het dorpshuis wordt in tijden van verschraling van voorzieningen op het platteland steeds belangrijker. Mensen die niet meer aan het economisch verkeer kunnen deelnemen en de minder mobiele groepen (ouderen) binnen de dorpsgemeenschap, moeten juist in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan activiteiten. Dit is een belangrijke reden om het dorpshuis als ontmoetingsplaats te behouden in de dorpen.

De dorpshuizen hebben op dit moment de volgende functies in hun dorp. Zij:

  • fungeren als ontmoetingsplaats voor de bevolking;
  • bieden onderdak aan de verenigingen uit het dorp;
  • bieden onderdak aan diverse voorzieningen; zoals peuterspeelzaalwerk, bibliotheek, schoolsport, jeugdwerk, ouderenwerk;
  • bieden onderdak voor incidentele dorpsactiviteiten zoals; muziekavonden, toneelavonden, sinterklaasviering, nieuwjaarsfestiviteiten, jaarvergaderingen, bruiloften, partijen, begrafenissen etc.

In het kader van het dorpshuizenbeleid hebben alle dorpshuizen een ondernemersplan gemaakt. Hierin hebben zij o.a. aangegeven op welke wijze zij hun exploitatie kunnen verbeteren. Sinds 2004 ondersteunt de gemeente Winsum dorpshuizen met een bijdrage voor groot onderhoud. Alle zes dorpshuizen hebben ook een meerjarenonderhoudsplan.

De afgelopen jaren zijn er bij verschillende dorpshuizen functies toegevoegd, zoals een peuterspeelzaal in Ezinge, een consultatiebureau in Baflo, Steunpunt 55+ in Adorp en Sauwerd, en een cateringbedrijf in het dorpshuis in Den Andel.

U kunt meer lezen over het dorpshuizenbeleid in de ‘Beleidsnota dorpshuizen’.

Kijk ook eens naar ...