Buurtschouw

Hoe schoon, heel en veilig is uw buurt? Download de burgerschouw-app en laat het ons weten!

Bij de buurtschouw gaan inwoners met de eigen smartphone of tablet op pad om de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte te beoordelen. Hoe ligt de openbare ruimte erbij? De bestrating bijvoorbeeld. Of de bermen en bomen in het openbaar groen. Zien de speelplekken er goed uit? Met de burgerschouw app kunt u ter plekke uw beoordeling invullen en versturen. Op deze manier wordt voor ons helder of uw beeld van de openbare ruimte hetzelfde is als dat van ons.

Ook meedoen?

Wilt u meedoen met de buurtschouw in uw eigen omgeving? Download dan de Burgerschouw app via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store. U kunt de app gebruiken vanaf 1 mei. De schouwperiode in 2018 is van 1 mei tot 1 november.  Een handleiding vindt u onderaan op deze pagina.

De burgerschouw app

Burgerschouw app
Met de burgerschouw app geeft u uw oordeel over de staat van de openbare ruimte in uw eigen buurt. Bijvoorbeeld over groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid. U kunt aangeven waar het goed gaat en waar het beter kan. U vergelijkt aan de hand van onze beeldkwaliteitskaarten. Deze beeldkwaliteitskaarten zijn in de app ingebouwd. U gaat met uw eigen tablet of smartphone op pad om de kwaliteit van de openbare ruimte op een of meerdere schouwroutes te beoordelen. U kunt bestaande routes beoordelen of een nieuwe route toevoegen. De Burgerschouw app is snel, handig en geschikt voor iedereen, zonder ingewikkelde technische termen en met een simpele bediening. Een handleiding vindt u verderop op deze pagina.

Wat doen we met uw informatie?

Afhankelijk van de uitkomsten kunnen wij het beheer van de openbare ruimte bijstellen. Of we gaan met u in gesprek over mogelijke andere oplossingen. Uw mening wordt ook meegenomen in de rapportage, die aan het eind van het jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De resultaten van eerdere schouwrondes vindt u hieronder, bij ´Kijk ook eens naar´.

Herindeling

Op 1 januari gaat de gemeente Winsum samen met de gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond op in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het gebied Middag, met o.a. de kernen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd gaat naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. De eindrapportage van de buurtschouw 2018 gaat mee naar de nieuwe gemeenten. Of er in 2019 weer geschouwd wordt met de buurtschouw app is op dit moment nog niet bekend. Besluitvorming hierover  zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.