Ontwerp bestemmingsplan Winsum-Dorp, De Tirrel

Van 22 november 2017 t/m 2 januari 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan Winsum-Dorp, de Tirrel (NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR2-OW01) voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een kindcentrum, gecombineerd met een centraal voorzieningengebouw voor verpleeghuis De Twaalf Hoven mogelijk. Het nieuwe gebouw zal het gezamenlijke nieuwe onderkomen vormen voor een aantal basisscholen (twee) in de kern Winsum, ruimtes voor kinderopvang en andere kindvoorzieningen. Onderdeel van het geheel vormt tevens een nieuwe sporthal, ter vervanging van de sporthal Ripperdahal.

Van 22 november t/m 2 januari kunt u uw zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Winsum, Postbus 10, 9950 AA Winsum.

Meer informatie over De Tirrel vindt u op www.detirrel.nl

Onderstaand kunt u het ontwerp bestemmingsplan raadplegen.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/