Bestemmingsplan Winsum-Dorp, De Tirrel

Op  24 april 2018 heeft de gemeenteraad van Winsum het bestemmingsplan 'Winsum Dorp De Tirrel' gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een kindcentrum, gecombineerd met een centraal voorzieningengebouw ten behoeve van verpleeghuis De Twaalf Hoven mogelijk. Het plan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam 'Winsum Dorp De Tirrel', onder IMRO-nummer NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR2-VA01.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/