Winsum, Munster

Wonen zonder gasaansluiting in een waterrijke en groene omgeving, dat kan straks aan de oostzijde van Winsum in de wijk 'Munster'. De nieuwe wijk, die plaats biedt aan 150 woningen, wordt duurzaam ontwikkeld.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe wijk in Winsum. De verwachting is dat we medio 2017 van start kunnen met de verkoop van de kavels.

Impressie toekomstige woonwijk Munster

Gemeenteraad besluit over plan Munster

Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de kavelprijzen vastgesteld. U vindt de stukken bij de agenda van de gemeenteraad van 11 april 2017.

Over Munster

In de duurzame, waterrijke en groene wijk Munster komen uiteindelijk 150 woningen. De realisatie gaat in drie fasen van telkens 50 woningen. In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen tuinen en openbare ruimte. Inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, woningen te bouwen. Er wordt daarbij gekeken naar een duurzame manier voor gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. Kavels krijgen een gemiddelde prijs van 150 euro per vierkante meter exclusief BTW. De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld, dat samen met inwoners is ontwikkeld.

De eerste fase van Munster komt in 2017 op de markt. In de raadsvergadering van dinsdag 6 september was er een presentatie over de plannen voor de toekomstige woonwijk. Meer informatie leest u ook in het haalbaarheidsonderzoek dat in 2016 voor Munster is uitgevoerd.

Over de naam

Op advies van de erfgoedcommissie van de gemeente Winsum is gekozen voor de naam 'Munster', die verwijst naar de Munsterweg die midden door het plangebied loopt. De Munsterweg stamt uit de 9e of 10e eeuw en is één van de oudste wegen van Winsum. De naam 'Munsterweg', en ook 'Munster', verschijnen al in 16e eeuwse bronnen. 'Munster' komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse 'monasterium', dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Munster? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Ja, ik neem een e-mailabonnement op de nieuwsbrief ¨Wonen in Munster¨.

Folder

In de folder 'Wonen zonder gasaansluiting. Het kan straks in Munster Winsum' leest u ook meer informatie over het plan.

Gebiedsvisie Winsum-Oost

Om de landschappelijke kwaliteiten in het gebied ten oosten van het dorp Winsum te behouden en te versterken, heeft de gemeente Winsum een gebiedsvisie opgesteld: gebiedsvisie Winsum-Oost. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen voor woningbouw die gepland staan op deze plek, in samenhang met het landschap plaatsvinden. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie op 31 maart 2015 vastgesteld.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/