Winsum, Munster

Wonen zonder gasaansluiting in een waterrijke en groene omgeving, dat kan straks aan de oostzijde van Winsum in de wijk 'Munster'. De nieuwe wijk, die plaats biedt aan 150 woningen, wordt duurzaam ontwikkeld.

Impressie toekomstige woonwijk Munster

Nieuws

Lees de folder over wonen in Munster (21 november 2016)

Wilt u meer weten over wonen in de nieuwe wijk Munster? Lees dan de folder 'Wonen zonder gasaansluiting. Het kan straks in Munster Winsum'.

Nieuwbouw/Verbouw XL Martiniplaza 18, 19 & 20 november (4 november 2016)

Bezoek ons tijdens de gratis Nieuwbouw/Verbouw XL beurs op 18,19 of 20 november in Martiniplaza. De gemeente Winsum presenteert daar de nieuwe wijk Munster. Er is beeldmateriaal van de nieuwe wijk en u kunt de presentatie van het plan bekijken. Deskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie vindt u op www.nieuwbouwbeursgroningen.nl.

Promotiedagen Noord-Nederland (3 november 2016)

Op 8 en 9 november is de gemeente Winsum aanwezig tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland. De Promotiedagen is het grootste zakelijke evenement van Noord-Nederland. In de stand van de gemeente is volop aandacht voor de nieuwe wijk Munster.

Inloopbijeenkomsten (2 november 2016)

Op 6 oktober en 1 november heeft de gemeente Winsum inloopbijeenkomsten gehouden over het plan Munster. We kijken terug op twee succesvolle avonden waar ruim 60 bezoekers zijn geweest en sommigen ook al hun concrete belangstelling voor een kavel hebben getoond.

Over Munster

In de duurzame, waterrijke en groene wijk Munster komen uiteindelijk 150 woningen. De realisatie gaat in drie fasen van telkens 50 woningen. In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen tuinen en openbare ruimte. Inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, woningen te bouwen. Er wordt daarbij gekeken naar een duurzame manier voor gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. Kavels krijgen een gemiddelde prijs van 150 euro per vierkante meter exclusief BTW. De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld, dat samen met inwoners is ontwikkeld.

De eerste fase van Munster komt in 2017 op de markt. In de raadsvergadering van dinsdag 6 september was er een presentatie over de plannen voor de toekomstige woonwijk. Meer informatie leest u ook in het haalbaarheidsonderzoek dat in 2016 voor Munster is uitgevoerd.

Over de naam

Op advies van de erfgoedcommissie van de gemeente Winsum is gekozen voor de naam 'Munster', die verwijst naar de Munsterweg die midden door het plangebied loopt. De Munsterweg stamt uit de 9e of 10e eeuw en is één van de oudste wegen van Winsum. De naam 'Munsterweg', en ook 'Munster', verschijnen al in 16e eeuwse bronnen. 'Munster' komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse 'monasterium', dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Munster? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Ja, ik neem een e-mailabonnement op de nieuwsbrief ¨Wonen in Munster¨.

Gebiedsvisie Winsum-Oost

Om de landschappelijke kwaliteiten in het gebied ten oosten van het dorp Winsum te behouden en te versterken, heeft de gemeente Winsum een gebiedsvisie opgesteld: gebiedsvisie Winsum-Oost. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen voor woningbouw die gepland staan op deze plek, in samenhang met het landschap plaatsvinden. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie op 31 maart 2015 vastgesteld.

Bestemmingsplan

Voor de locatie Munster is inmiddels een ontwerpbestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1) (NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-OW01) opgesteld. Van 5 oktober tot en met 15 november 2016 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Onderdeel van het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan van het gebied.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/