Winsum, Munster

Veel belangstelling voor wonen in Munster

Impressie toekomstige woonwijk Munster
Er is veel belangstelling voor wonen in de nieuwe Winsumer wijk Munster. Dat bleek al op de woonmarkt in Zalencentrum De Poort op 27 januari van dit jaar. Op de geanimeerde en informatieve  woonmarkt konden kandidaat-bewoners zich inschrijven op de kavel van hun voorkeur in de eerste fase van Munster. Op de woonmarkt waren naast de gemeente Winsum en de makelaar ook bouwbedrijven, een architect en andere ondernemers aanwezig. De eerste kandidaatbewoners schreven zich in en enkele dagen na de woonmarkt werd voor de eerste fase van Munster een flink aantal kavels uitgegeven.

De gemiddelde prijs van kavelgrond in deze fase is € 130,- per m² exclusief BTW. In de eerste fase van de woonwijk Munster liggen 48 kavels. 19 daarvan zijn vrije kavels. Makelaar Stenekes is geselecteerd om de kavelverkoop voor deze vrije kavels in Munster te begeleiden. Op 5 van de 49 kavels komen sociale huurwoningen. De gemeente is in gesprek met een aantal projectontwikkelaars voor de overige kavels. Op de kavelkaart Munster kunt u bekijken hoe de kavels in de eerste fase van Munster eruit komen te zien. De exacte prijzen per kavel inclusief bijkomende kosten vindt u op de prijslijst Munster.

De nieuwe woonwijk biedt plaats aan 150 woningen en wordt duurzaam, zonder gasaansluitingen, ontwikkeld.

Eigen website Munster logo

De woonwijk Munster heeft een eigen website met actuele informatie.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Munster? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Ja, ik neem een e-mailabonnement op de nieuwsbrief 'Wonen in Munster'.

 

Folder

Over Munster is ook een folder verschenen: Buitenkans zoekt vrij-denkers

Bouwrijp maken

In de zomer van 2017 is de eerste fase van Munster bouwrijp gemaakt. De Netlaan is verbreed, zodat bouwverkeer en fietsverkeer elkaar kunnen passeren. De aanleg van wegen in de wijk is in volle gang. De grond die vrijkomt, hergebruiken we om het hele terrein op te hogen, zodat de afwatering straks goed is. Daarnaast wordt nu het rioolsysteem aangelegd. Binnenkort begint men met het uitgraven van de watergangen in de wijk, waar later doorheen gevaren kan worden vanaf het Winsumerdiep. Er worden leidingen gelegd, waaronder een glasvezelkabel voor snel internet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Beugel BV Wegenbouw uit Beilen.

Artikel Munster in 'Grondzaken in de praktijk'

Wethouder Bert Westerink spreekt in het vaktijdschrift 'Grondzaken in de praktijk' in juli 2017 over Munster: 'De gemeente Winsum gaat gasloos en duurzaam bouwen!'

Over Munster

In de duurzame, waterrijke en groene wijk Munster komen uiteindelijk 150 woningen. De realisatie gaat in drie fasen van telkens ongeveer 50 woningen. In de wijk komt veel natuurlijk groen, waarbij extra aandacht is voor een geleidelijke overgang tussen tuinen, openbare ruimte en het landschap rondom. Inzet is om energiezuinige, op termijn energieneutrale, woningen te bouwen. Er wordt daarbij gekeken naar een duurzame manier voor gezamenlijk opwekken en opslaan van energie. De meeste woningen in de wijk komen te liggen aan vaarwater dat in verbinding staat met het Winsumerdiep. Grenzend aan de wijk komt een parkachtig recreatiegebied, het Munsterveld, dat samen met inwoners is ontwikkeld.

Achtergrond

De gemeenteraad van Winsum keurde op 11 april 2017 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan van Munster goed. In september 2016 was er tijdens de raadsvergadering een presentatie over de plannen voor de toekomstige woonwijk. Meer informatie vindt u ook in het haalbaarheidsonderzoek dat in 2016 voor Munster is uitgevoerd. Om de landschappelijke kwaliteiten in het gebied ten oosten van het dorp Winsum te behouden en te versterken, heeft de gemeente Winsum in 2015 de gebiedsvisie Winsum-Oost opgesteld. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen voor woningbouw die gepland staan op deze plek, in samenhang met het landschap plaatsvinden.

Green Deal aardgasvrije wijken

Op 8 maart 2017 ondertekende de gemeente Winsum de Green Deal Aardgasvrije Wijken, samen met het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeentes, betrokken netbeheerders, het Interprovinciaal Overleg, Netbeheer Nederland en nog 30 gemeenten in Nederland. Alle partijen gaan zich inzetten voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken.

De naam

Op advies van de erfgoedcommissie van de gemeente Winsum is gekozen voor de naam 'Munster', die verwijst naar de Munsterweg die midden door het plangebied loopt. De Munsterweg stamt uit de 9e of 10e eeuw en is één van de oudste wegen van Winsum. De naam 'Munsterweg', en ook 'Munster', verschijnen al in 16e eeuwse bronnen. 'Munster' komt waarschijnlijk van het middeleeuwse latijnse 'monasterium', dat klooster betekent. De landerijen aan de oostzijde van Winsum hoorden vanaf de 9e eeuw bij de abdij van Werden aan de Roer. Aan de latere Ripperdaheerd stond een voorwerk van deze abdij, van waaruit de landerijen werden beheerd.

Bestemmingsplan

Op 11 april 2017 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase1)' gewijzigd vast. De wijzigingen staan vermeld in de zienswijzennota. U kunt het bestemmingsplan 'Winsum-Dorp, Munster (fase1)', hieronder inzien. Daarnaast is het plan ook gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl. (nummer NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-VA01). Meer informatie leest u in de toelichting en in de regels en verbeelding van dit bestemmingsplan.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/