Winsum, Boogplein

Boogplein 2015, fotograaf Roelof Bos
Fotograaf: Roelof Bos

Het Boogplein ligt midden in het winkelhart van het dorp Winsum. Het is belangrijk dat deze plek een goede invulling krijgt, juist omdat het zo centraal in het dorp ligt. De huidige vastgoedmarkt voor winkelruimte maakt de ontwikkeling niet eenvoudig. Het project Boogplein maakt nu een nieuwe start.

Plan voor centrum van Winsum

Koopcentrum Winsum (KCW) en Ondernemersvereniging Winsum (OVW) hebben in 2016 samen met initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema plannen uitgewerkt voor het centrum van Winsum. Met dit nieuwe plan is de aandacht verlegd van alleen het Boogplein naar het gehele centrum van Winsum. De aanpak is gericht op het verplaatsen van huidige ondernemers buiten de halter naar een locatie binnen het haltermodel. U leest er meer over op onze webpagina Centrumontwikkeling Winsum.

Eerder bekeken de initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema de mogelijkheden om de LIDL naar Winsum te halen. Dit bleek niet haalbaar. Hierna zijn er gesprekken geweest met negen andere marktpartijen. Een aantal hiervan vindt het Boogplein wel een interessante locatie. De gemeenteraad besloot in oktober 2015 om naast het onderzoek van de ondernemers ook een kleinschaliger plan voor te bereiden. Mocht de andere invulling niet tot succes leiden, dan zou  een combinatie van (kleinere) winkels, wonen, recreatie en toerisme op het Boogplein een alternatief kunnen zijn. Op 23 februari 2016 werden de schetsen van Wierenga en Sennema en van HKB Stedebouwkundigen hiervoor aan de gemeenteraad gepresenteerd. Nu de Visie van de ondernemers er ligt, werkt de gemeente voorlopig niet verder aan een kleinschalige uitwerking. De ondernemersvisie vormt het vertrekpunt voor de verder ontwikkeling van het centrum van Winsum.

Bestrating

Inmiddels is de bestrating op het deel van het Boogplein, naast de voormalige VVV vernieuwd. Op die plek liggen dezelfde rode stenen als waaruit de Hoofdstraat bestaat. De rode stenen zijn  herbruikbaar en kunnen bij toekomstige plannen voor het Boogplein opnieuw gelegd worden. Ongeveer 35 auto's kunnen goed parkeren op dit nieuw ingerichte deel.

Ideeën

In april 2015  organiseerde de gemeente de ideeënmarkt 'mijnBoogplein'. Alle ideeën bij elkaar vindt u op ideeënoogst Boogplein. U kunt deze pdf vergroten om hem beter te zien. Op basis van de getoetste ideeën werden drie toekomstscenario's voor het Boogplein opgesteld. De scenario's bieden ruimte voor verschillende ontwikkelingen in het gebied. Inwoners konden in augustus 2015 hun mening geven over deze drie scenario's. Hieruit blijkt dat er draagvlak is voor een gefaseerde, kleinschalige invulling van het Boogplein. Aan de andere kant is er ook draagvlak voor een grote trekker zoals een supermarkt.

Nieuwsbrief

U kunt gratis een e-mailabonnement nemen op de nieuwsbrief 'Bouwen aan het Boogplein'. Klik door op 'Bouwen aan het Boogplein' 20 voor de laatst verschenen nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief 'Bouwen aan het Boogplein'.