Wijzingsplan Natuurgebieden Winsum

In het noordelijk deel van het Reitdiepgebied (rond Schilligeham) was in het bestemmingsplan Buitengebied Winsum een gedeelte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voorzien. Doordat de provincie afziet van de realisatie hiervan heeft stichting Het Groninger Landschap verzocht om herbestemming van de gronden van natuur naar agrarisch. Dit in verband met de bruikbaarheid en de economische waarde van de gronden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in het plan en het wijzigingsplan Natuurgebieden Winsum (NL.IMRO.0053.BPBG2015INBR1-VA01) op 30 juni 2015 vastgesteld.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/