Ontwerp bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd

Vanaf 7 maart 2018 t/m 17 april 2018 ligt het ontwerp bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd (NL.IMRO.0053.BPSA2017INBR1-OWO1) voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt het plan verderop op deze pagina inzien.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf aan de Singelweg 20 in Sauwerd. Het bedrijf heeft het voornemen om de bestaande loods uit te breiden met een jongveestal. Er is echter geconstateerd dat in het vigerende bestemmingsplan per abuis een bestemming is opgenomen die niet conform het huidige gebruik is. Het nu voorliggende bestemmingsplan voorziet in een reparatie van het huidige bestemmingsplan en voorziet in de mogelijkheid om de loods uit te breiden met een jongveestal.

Gedurende de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U moet uw zienswijze richten aan de gemeenteraad.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/