Bestemmingsplan Singelweg 20

Op  29 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Winsum het bestemmingsplan 'Singelweg 20 Sauwerd' ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het agrarisch bedrijf aan de Singelweg 20 in Sauwerd. Het plan is ook digitaal te raadplegen de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam 'Bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0053.BPSA2017INBR1-VA01.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/