Garnwerd recreatiecentrum

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Garnwerd’

Op 12 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum Garnwerd’ gewijzigd vastgesteld.  Het bestemmingsplan is te vinden via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, ic-code  NL.IMRO.0053.BPGA2009INBR1-VA02.

De gemeenteraad heeft wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage gelegen heeft. De wijzigingen staan in het bij het bestemmingsplan behorende raadsbesluit en de daarbij behorende bijlagen.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/