Garnwerd

De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 juni 2013 het bestemmingsplan - Garnwerd. U vindt het bestemmingsplan op deze webpagina. Het plan is ook te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, ID-nummer NL.IMRO.0053.BPGA2012BEHE1-VA01.

De gemeenteraad heeft wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage gelegen. De wijzigingen staan in het bij het bestemmingsplan behorende raadsbesluit en de daarbij behorende bijlagen.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/