Feerwerd

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2013 het bestemmingsplan Feerwerd,1 gewijzigd vastgesteld.  U vindt het bestemmingsplan op deze webpagina. Het plan is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, ID-code NL.IMRO.0053.BPFE2012BEHE1-VA0.

De gemeenteraad heeft wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage gelegen heeft. De wijzigingen staan in het bij het bestemmingsplan behorende raadsbesluit en de daarbij behorende bijlagen.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/