Vastgesteld bestemmingsplan woningen aan de Kruisweg en de Oosterweg te Den Andel

De gemeenteraad heeft op 21 februari 2012 het bestemmingsplan woningen aan de Kruisweg en de Oosterweg te Den Andel vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat de mogelijkheid voor het bouwen van twee woningen op een tweetal percelen aan de Kruisweg/Oosterweg (kadastraal bekend gemeente Baflo, sectie H en nummers 902 en 903).

U vindt het bestemmingsplan woningen aan de Kruisweg en de Oosterweg te Den Andel op deze webpagina. Het plan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, ID-code NL.IMRO.0053.BPDA2011INBR1-VA01.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/