Ruimte in Winsum

Door het maken van ruimtelijke plannen geeft de gemeente aan hoe wordt omgegaan met de ruimte in de gemeente. Een ruimtelijk plan beschrijft de mogelijkheden voor het gebruik van de gronden, bouwwerken en opstallen in een bepaald gebied. Met andere woorden: waar is ruimte voor welke activiteiten.

Op deze pagina vindt u de digitale plannen in de gemeente Winsum. Een aantal bestemmingsplannen wordt vernieuwd, zodat ze weer goed aansluiten bij de wensen van deze tijd. Andere plannen zijn nog in ontwikkeling. De oudere plannen die nog niet digitaal zijn, kunt u op het gemeentehuis inzien.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle digitale bestemmingsplannen van de gemeente Winsum en plannen van rijk en provincie. U kunt hier de geldende bestemmingsplannen in de gemeente Winsum vinden, maar ook de plannen die in procedure zijn.

Past mijn bouwplan in het bestemmingsplan?

Als u twijfelt of uw (bouw) plannen wel passen binnen het bestemmingsplan, kunt u het beste een afspraak maken met deskundigen van de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum. In onze digitale gemeentewinkel vindt u ook meer informatie over Bouwen en wonen.

Op www.overheid.nl kunt u de plaatselijke wet- en regelgeving vinden.

Dezta RO-Viewer

Voor het bekijken van kaarten met deze viewer is Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe: http://get.adobe.com/flashplayer/