Zwerfafval

Net als hondenpoep is zwerfafval een grote ergernis. Daarom zijn er in de gemeente Winsum langs de schoolfietsroutes blikvangers geplaatst. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.

Ook wordt er regelmatig geveegd en zwerfvuil opgeruimd. En bovendien organiseert de gemeente Winsum elk jaar  de Winsum Schoon & Groen actie, een combinatie van de Landelijke Opschoondag, de vrijwilligersdagen van NL Doet en de Boomfeestdag.

Winsum Schoon

Winsum telt in ieder geval één actieve groep vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil ruimt, werkgroep Winsum Schoon.

De contactpersonen zijn:

  • Dhr. Ekke Schuitema, Pellerij 16, tel. 442748
  • Mevr. Minke Kuipers, Potvenne 9, tel. 424602

Nieuwe leden zijn welkom!

Monitoring

Om bij te houden hoe het is gesteld met het zwerfvuil wordt eens in de twee jaar een zwerfvuilmonitoring gehouden. Daarbij bekijkt de gemeente locaties waarvan bekend is dat er vaak zwerfvuil ligt hoeveel er ligt, en hoe dat is in vergelijking tot vorige jaren. We hebben deze monitoring nu tweemaal uitgevoerd, en bij de tweede was een lichte verbetering zichtbaar.

Als gemeente en inwoners de handen ineen slaan is zwerfvuil een hanteerbaar probleem!