Inzameling huisvuil

Stadsbeheer Groningen zamelt in de gemeente Winsum het huisvuil in. Op uw persoonlijke afvalwijzer vindt u de inzameldata van de huisvuilcontainers. Vul uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt geleegd. Ook kunt u uw ledigingen opvragen via email; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD inlogcode. U vindt uw persoonlijke afvalwijzer op gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum.

Milieuwagen, fotograaf Jelte Oosterhuis
In Winsum worden de tarieven voor afvalstoffenheffing berekend op basis van het aantal kilo's afval dat u aanbiedt, en hoe vaak u de container aanbiedt.  Wie weinig aanbiedt, betaalt minder. Wie veel aanbiedt, betaalt meer. Door kritisch om te gaan met uw eigen afval kan de totale afvalberg afnemen en kunnen recyclestromen toenemen. Goed voor het milieu. En goed voor uw portemonnee!

Ik heb een vraag over:

 

Containers

Wie beheert de afvalcontainers?

Het beheer van de afvalcontainers is in handen van Stadsbeheer Groningen. Wilt u bijvoorbeeld:

 • melding doen van een vermiste containers
 • een nieuwe of extra container aanvragen
 • melding doen van omwisseling of niet geleegde containers
 • een slot op de container

Neemt u dan contact op met Stadsbeheer Groningen via telefoonnummer 050-3671000.

Hoe laat moet ik mijn container buiten zetten?

De inzamelaar begint om 7.30 uur 's morgens te rijden. Het komt voor dat een container niet wordt geleegd omdat deze te laat is aangeboden. De regel is dat u de container vanaf 7.00 uur 's morgens aan de weg kunt zetten. Het kan best gebeuren, dat de inzamelaar veel vroeger of later dan gebruikelijk bij u de container komt legen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden containers op de route.

Wanneer wordt de grijze en wanneer de groene container geleegd?

Vul uw postcode en huisnummer in op gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer en uw persoonlijke afvalwijzer verschijnt in beeld.

Hoe kan ik controleren of ik mijn eigen container meeneem?

Op uw container zit een adressticker. De chip die in de container zit is gekoppeld aan uw adres. Geef het zo snel mogelijk aan Stadsbeheer Groningen door als er geen sticker opzit, dan zorgt Stadsbeheer Groningen dat er een nieuwe sticker komt. Op dat moment wordt de chip uitgelezen en gekoppeld aan uw adres.

Vermoedt u dat u toch een verkeerde container heeft? Geef het dan door aan Stadsbeheer Groningen, telefoonnummer 050-3671000.  Zij controleren dan de chip en de adresgegevens.

Kan ik ook extra containers aanvragen en, zo ja, wat is daar het tarief van?

Wilt u een extra (tweede) container, dan kunt u deze aanvragen bij Stadsbeheer Groningen. Een extra container kost € 60,00 per jaar.  Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Groningen, www.gemeentegroningen.nl.

Als ik verhuis, moet ik dan mijn containers meenemen?

Nee, de containers horen bij het huis. U mag die niet meenemen, ook niet als u verhuist binnen de gemeente Winsum.  Geef een verhuizing wel tijdig door aan de gemeente.

Mijn container is niet geleegd, wat nu?

Als uw container niet geleegd is, kan dat een aantal oorzaken hebben.

 • Wanneer u uw container te laat aan de weg heeft gezet, is de huisvuilwagen mogelijk al langs geweest. Zet uw container daarom uiterlijk om 07.30 uur aan de weg.
 • Misschien heeft u de verkeerde container aan de weg gezet of op de verkeerde dag. Ga voor de inzameldata naar gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer. Vul  daar uw postcode en huisnummer in en uw persoonlijke afvalwijzer verschijnt in beeld. 
 • Bij vorst kan het zijn, dat het afval aan de container is vastgevroren. Deze is door ons ondanks drie keer schudden dan niet te legen.

In alle andere gevallen plakt de chauffeur/belader een label aan uw container, waarop is aangegeven waarom uw container is blijven staan. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat:

 • Het afval is vastgestampt en na drie keer schudden nog niet los laat;
 • De deksel open staat;
 • De chip in uw container defect is.

Ik ben mijn container kwijt/ container is gestolen

Geef direct door aan Stadsbeheer Groningen dat de container vermist is, telefoonnummer 050-3671000. De chip wordt dan direct geblokkeerd, zodat niet iemand anders op uw kosten afval kan aanbieden. Binnen acht dagen na ontvangst van uw melding bezorgen we bij u thuis een nieuwe container. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Mijn container/deksel is kapot

U kunt bij Stadsbeheer Groningen doorgeven dat uw container of deksel kapot is, zij zorgen dan dat dit vervangen wordt. Stadsbeheer Groningen is bereikbaar via telefoonnummer 050-3671000.

Ik heb een nieuwe container. Hoe zie ik dat deze is gechipt?

In nieuwe containers is de chip ingebouwd, dit kun je niet zien aan de buitenkant. Onder de rand aan de voorkant zit een dopje waar de chip in zit. Nieuwe containers voorzien we ook van een adressticker. Is dit nog niet het geval? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan Stadsbeheer Groningen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat u alsnog een sticker krijgt. U kunt dit doorgeven op telefoonnummer 050-3671000.

Kan ik een slot krijgen voor mijn container zodat niemand afval in mijn container kan stoppen?

Ja, u kunt een slot bestellen bij Stadsbeheer Groningen voor € 30,-. Het speciale slot kan door de chauffeur van de vuilniswagen worden geopend. U kunt geen ander slot dan het door de Milieudienst aangeboden slot gebruiken, omdat anders de container niet opengaat als u hem ter lediging aanbiedt.

Als u de container enkel aanbiedt wanneer die zo goed als vol is, kan er ook geen afval meer bij gestopt worden. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar containers. Bij verhuizing blijft het slot achter op de ‘oude' container. Mocht u op het nieuwe adres op uw ‘nieuwe' container ook een slot willen hebben, dan zult u een nieuw slot moeten kopen. De containers ‘verhuizen' niet mee.

Hoe voorkom ik dat mijn groene container gaat stinken

Om stank te voorkomen, kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

 • leg onderin een oude krant
 • zet de gft-container op een koele plaats, uit de zon
 • laat vochtige etensresten eerst even drogen (bijv. in een gootsteenbakje) en laat gemaaid gras ook eerst drogen voor u het in de gft-container gooit
 • verpak vlees- en visresten eerst in een enkele krant en gooi deze in de bak
 • bewaar etensresten in de koelkast of diepvries en gooi ze pas in de container vlak voor die opgehaald wordt
 • maak de bak regelmatig schoon met water, evt met groene zeep: nooit met chloor

 

Kosten besparen door minder afval

Hoe kan ik kosten besparen?

U kunt kosten besparen door ervoor te zorgen dat u minder afval heeft en door uw afval goed te scheiden.

Hoe zorg ik voor minder afval?

U kunt kosten besparen door te voorkomen dat u minder afval krijgt. Met andere woorden, u kunt preventief te werk gaan:

 • Doe bewust boodschappen en kies voor: duurzame producten in plaats van wegwerpproducten, onverpakte producten, zo min mogelijk plastic verpakkingen, navul- of statiegeldverpakkingen.
 • Neem uw eigen boodschappentas of –krat mee.
 • Laat producten repareren.
 • Gebruik een ja/nee of een nee/nee sticker op de brievenbus.

 

Waarom wordt plasticafval niet gescheiden opgehaald?

De gemeente Winsum is een zogenoemde "nascheidingsgemeente", dat wil zeggen dat bij ons het kunststofafval door nascheiding uit ons huishoudelijk afval (de grijze container) wordt gehaald.

Eerder is in de gemeente Winsum een proef gehouden met gescheiden inzameling van melk- en sappakken. Hieruit bleek dat er lang niet zoveel melk- en sappakken apart worden ingezameld als bij nascheiding. Scheiden aan de bron levert hooguit 40% op. Met het nascheidingssysteem halen we 70%. Bovendien is vooraf apart inzamelen duurder dan een nascheidingssysteem. De meerkosten van vooraf gescheiden inzamelen zouden dan weer doorberekend moeten worden in de kosten voor afvalinzameling.

Een aantal Groninger gemeenten hanteert wel een systeem van gescheiden inzameling. Wanneer wij voor hetzelfde systeem zouden kiezen betekent dat, dat ook het oud papier en textiel in deze ophaalroutes wordt opgenomen. De opbrengsten hiervan gaan in dat geval ook naar de inzamelaar. In Winsum gaan de opbrengsten van oud papier en textiel naar de verenigingen die oud papier voor ons inzamelen, en naar goede doelen die textiel inzamelen. Nog een reden waarom de gemeente Winsum kiest voor het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd.

Kan ik een compostvat krijgen van de gemeente?

Ja. Op de milieustraat in Usquert kunt u tegen gereduceerd tarief een compostvat aanschaffen. Composteren kan ook zonder compostvat op een composthoop. Het is niet waar dat tuinafval gaat stinken tijdens het composteren. Op internet of bij (volks)tuinverenigingen kunt u terecht voor tips over composteren.

Hoe kan ik afval goed scheiden?

U kunt ook kosten besparen door uw afval goed te scheiden:

 • Breng uw glas naar de glasbak.
 • Textiel wordt huis-aan-huis opgehaald. 
 • Afgedankte schoenen en textiel kunt u ook in een van de vele textielcontainers deponeren. Ook kapotte textiel kan in de textielcontainer!
 • Op verschillende plaatsen staan papiercontainers. Ook wordt papier regelmatig huis-aan-huis ingezameld.
 • Maak zelf een composthoop of schaf een compostvat aan. Dit kan bij de milieustraat in Usquert tegen gereduceerd tarief.
 • Lever batterijen in bij een van de vele inzameltonnen in winkels, scholen e.d.
 • Lever klein chemisch afval (KCA) in via de chemokar of op de milieustraat in Usquert, of op vrijdag tussen 8.00 en 15.30 uur bij de gemeentewerkplaats.
 • Herbruikbare huisraad kunt u door het Kringloopbedrijf op laten halen, of inleveren bij de milieustraat in Usquert.
 • Bruin en witgoed kunt u inleveren bij de leverancier van uw nieuwe apparaat, in Usquert, of op vrijdag tussen 8.00 en 15.30 uur bij de gemeentewerkplaats.
 • Ook frituurvet kunt u, in de oude verpakking, inleveren bij supermarkten of op de gemeentewerkplaats. Of bij de milieustraat in Usquert.

 

Contactgegevens

 • Gemeentewerkplaats: Schouwerzijlsterweg 8a, Winsum. Elke vrijdag geopend van 8.00 tot 15.30 uur.
 • Milieustraat Usquert: Westerhornseweg 22, Usquert. Dagelijks geopend van 8.00 tot 16.00 uur, en elke eerste zaterdag van de maand van 8.00 tot 12.00 uur.
 • Kringloopbedrijf Goudgoed: Het Aanleg 5, Winsum, tel. 0595-444570

 

Tarieven

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

In Winsum bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag per jaar (dat geldt voor alle huishoudens, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen een 1- of meerpersoonshuishouden), een variabel bedrag per hoeveelheid aangeboden afval en een bedrag per lediging van de container.

De vaste kosten worden aan het begin van het jaar, samen met andere belastingen zoals de WOZ in rekening gebracht. De variabele kosten worden elk jaar achteraf in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u in januari een nota. De betreffende tarieven worden aan het eind van het jaar vastgesteld.

Wat zijn de tarieven voor 2017?

Het vastrecht per perceel, per belastingjaar, bedraagt € 120,00
Voor het ledigen van een container, per lediging € 1,00
Kiloprijs restafval € 0,20
Kiloprijs groente-, fruit- en tuinafval (gft) € 0,04

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer dan betaalt u het gemiddeld afvalaanbod per jaar per huishouden: € 76,71.

Een extra container kost € 60,-.

Leiden de investeringskosten voor diftar tot hogere tarieven?

De totale kosten voor de afvalstoffenheffing zullen omlaag gaan. De kosten van inzameling per huishouden gaan omlaag. Er worden wat extra kosten gemaakt voor de invoering van diftar, bijvoorbeeld voor handhaving op dumping van afval. Maar zelfs met deze extra kosten gaan de totale kosten omlaag. De ervaring leert, dat mensen door Diftar bewuster omgaan met afval. Hierdoor dalen de kosten voor de afvoer en de verwerking van het afval. Deze besparing weegt op tegen de investeringskosten, die gedaan moesten worden voor de invoering van diftar.

Ik heb zelf geen container, maar werp mijn afval in een verzamelcontainer samen met andere bewoners

Huishoudens die zelf geen container hebben krijgen een rekening, gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat in de gehele gemeente wordt betaald voor de afvalstoffenheffing. Dus: vastrecht + een vast bedrag.

Ik bied geen afval aan en toch moet ik vastrecht betalen. Hoe kan dat?

Elk huishouden betaalt een vast bedrag per jaar. Dit is ook verschuldigd als geen gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening. De gemeente is verplicht afval in te zamelen en maakt hiervoor kosten. In het vaste deel  zijn daarnaast ook de kosten opgenomen voor de milieustraat, de inzameling van glas, oud papier, plastic verpakkingsmateriaal en ook voor het legen van de openbare prullenbakken en het vegen van de straten.

Ik heb een bedrijf, kan ik mijn huishoudelijk afval met mijn bedrijfsafval afvoeren?

Ja, dat kunt u doen. Het vastrecht van de afvalstoffenheffing blijft u dan betalen. Als u uw grijze en groene container nooit meer aanbiedt, betaalt u geen variabel tarief.

Hoe kom ik in aanmerking voor een korting wegens incontinentie of stoma?

Als u door gebruik van incontinentie- of stoma-materialen extra afval aanbiedt, kunt u in aanmerking komen voor een gratis extra container voor medisch afval. U kunt deze bij Stadsbeheer Groningen aanvragen. Bij de aanvraag hoort een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden. Een extra restafval-container op basis van medische indicatie is gratis.

Kan ik kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing?

U kunt net als voorheen kwijtschelding aanvragen van de gemeentelijke heffingen. Kijk voor meer informatie en een aanvraagformulier in onze digitale gemeentewinkel, bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Let op: Voor een extra container krijgt u geen kwijtschelding.

Kan bezwaar worden gemaakt tegen de aanslag?

Ja, op de gebruikelijke manier. U kunt binnen zes weken na ontvangst van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente.

Wegen

Hoe weet de gemeente hoeveel afval ik heb aangeboden?

De huisvuilwagens die de containers leegmaken, lezen eerst de gegevens van de chip die in de container zit. Daarna wordt de container twee keer gewogen: als hij vol is, en na lediging. Het verschil is de hoeveelheid aangeboden afval. Ook wordt elke aanbieding geregistreerd. Deze weeg-gegevens/ aanbiedingen worden vanuit de boordcomputer van de vuilnisauto geregistreerd in het belastingsysteem en elk jaar wordt een rekening vervaardigd. U krijgt daarbij een specificatie van de datums dat u afval hebt aangeboden, met daarbij vermeld het aantal kilo's. Op afvalwijzer Winsum kunt u door in te loggen met uw DigiD uw persoonlijke afvalgegevens inzien.

Hoe gaat het wegen precies in zijn werk? Wordt het gewicht van de container of in de container achtergebleven afval niet keer op keer geregistreerd en in rekening gebracht?

De container met afval wordt meerdere keren gewogen. Het gewicht tijdens het optillen en het gewicht vlak voor het weer neerzetten van de container worden geregistreerd. Het verschil tussen deze twee gewichten, het netto gewicht, wordt in rekening gebracht. Zodoende worden het gewicht van de container en van achterblijvend afval niet in rekening gebracht.

Zwerfafval

Zorgt Diftar niet voor een toename van zwerfvuil en illegaal gedumpt afval?

Ervaringen in andere gemeenten die al langer met diftar werken, wijzen uit dat deze angst ongegrond is. De hoeveelheid zwerfafval neemt niet of nauwelijks toe. Bovendien schenkt de gemeente aandacht aan het illegaal storten van afval. De gemeente ruimt dit afval op en legt, indien mogelijk, een boete op. De gemeente houdt nu al bij hoeveel zwerfvuil er wordt gevonden, dus we kunnen ook constateren of er wel of niet meer zwerfvuil komt.

Ik doe in de herfst blad van de gemeente in mijn container, hoe zit het met de kosten?

Tijdens de periode dat het blad van de bomen valt worden bladkorven geplaatst voor het bladafval van de gemeentelijke bomen. Wanneer u de straat veegt, kunt u het bladafval van de gemeentelijke bomen in de bladkorven doen. U hoeft dan geen gemeentelijk afval in uw eigen container te doen.

Ik zamel zwerfafval in voor de gemeente, hoe zit het met de kosten?

De mensen die zwerfafval inzamelen zijn bij de gemeente bekend: zij krijgen een extra gratis container voor de inzameling van zwerfafval. Voor deze container worden dus geen vastrecht of variabele kosten in rekening gebracht. Bent u van mening, dat u ten onrechte geen extra container voor de inzameling van zwerfafval hebt gekregen, dan kunt u dat bij ons melden. Er wordt gecontroleerd of deze container inderdaad voor de inzameling van zwerfafval wordt gebruikt.

Hoe wordt (de toename van) zwerfafval voorkomen?

Ook zonder Diftar is sprake van ongewenst afvalgedrag, zoals afvaldumping en zwerfafval. Bij invoering van Diftar zet de gemeente extra personeel in op controle en toezicht van afvaldumping en zwerfvuil.

Hoe kan ik een melding doen over zwerfafval of gedumpt afval?

Dit kunt u melden bij de gemeente: 0595-447777. Ook kunt u digitaal een melding doen via het speciale meldingenformulier op deze site.

Meer informatie

Staat uw vraag niet op deze pagina? Dan kunt u mailen of bellen met de gemeente Winsum, emailadres gemeente@winsum.nl of tel. (0595) 447777. Heeft u vragen over containers, bel dan rechtstreeks met de Milieudienst Groningen, telefoonnummer 050-3671000.

Kijk ook eens naar ...