Kap- en snoeiprogramma

Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven gesnoeid. In het Snoeiprogramma staan de werkzaamheden, met een omschrijving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting.

Snoeiprogramma 2017/2018

Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. In een aantal situaties ontkomen we er niet aan om een boom te kappen. Voor deze bomen is vaak een kapmelding nodig. Deze staan dan bij de publicaties op deze site, bij publicaties/bekendmakingen. In het snoeiprogramma vindt u ook een lijst met bomen, die naar aanleiding van de boomveiligheidsinspectie gekapt moeten worden.

Meer informatie

Tel. (0595-447777) of via e-mailadres gemeente@winsum.nl

 

knotten

Kijk ook eens naar ...