Iepenziekte

Op veel plaatsen in onze provincie zien we weer bomen met gele stippen langs de wegen. Het zijn waarschijnlijk zieke iepen die zijn gemarkeerd door de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Deze organisatie voert de iepziektebestrijding uit voor bijna alle beheerders in onze provincie. De inspecteurs gaan minimaal twee keer per jaar bij alle iepen langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden opgeruimd om besmetting van gezonde buurbomen te voorkomen. De Iepenwacht Groningen werkt daarom samen met gecertificeerde iepenaannemers die volgens speciale regels werken. Zo willen we samen de iepziekte terugdringen om de karakteristieke iepenboom voor Groningen te behouden.

Goede resultaten

De gezamenlijke aanpak van de Stichting Iepenwacht Groningen is succesvol. De afgelopen jaren werden er steeds minder iepen ziek. De cijfers zijn overtuigend. In het jaar 2000 was de uitval door iepziekte nog meer dan 10 %; in 2014 is dit gedaald tot ongeveer 0,5 %. Dit uitvalspercentage is zelfs lager dan het gemiddelde uitvalspercentage bij nieuwe aanplant! Dit percentage is vergelijkbaar met de ziekte-uitval bij andere boomsoorten. Onderzoek van Alterra toont aan dat aanplant van iepen op grotere schaal weer verantwoord is vanwege de lage uitval en de ontwikkeling van goede resistente soorten.

Ondanks de goede resultaten mogen we de aandacht beslist niet laten verslappen. De iepziekte blijft een besmettelijke ziekte die we alleen met een gecontroleerde en gezamenlijke aanpak onder de duim kunnen houden. Die les hebben de beheerders, verenigd in de Stichting Iepenwacht Groningen, uit het verleden wel geleerd.

Help ik heb een zieke iep! Wat nu?

Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf, dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen. Bent u niet thuis dan vindt u een brief in de bus met het verzoek deze zo spoedig mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd worden om verdere besmetting te voorkomen. Vervolgens zal de iepenaannemer binnen enkele weken de bomen weghalen en het iepenhout afvoeren. Gelukkig zijn daar voor u als particulier geen kosten aan verbonden.

Heeft u zieke iepen op het erf en is er nog niemand bij u geweest? Of hebt u zieke of dode iepen in uw gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt? Meldt ze dan aan bij het Meldpunt Iepziekte Groningen. Ook voor meer informatie kunt u hierbij terecht.

Adresgegevens:

Meldpunt Iepenziekte Groningen, p/a Landschapsbeheer Groningen, Roderwolderdijk 60, 9744 TH Groningen.
Tel: 050-5345199
E-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl

Zieke iepen kunt u ook rechtstreeks melden via de website www.iepenwacht.nl

Tip:

Lees de folder van de Iepenwacht over de iep en de iepenziekte. U vindt de folder in pdf-formaat als onderaan deze pagina.

Kijk ook eens naar ...