Kap- en snoeiprogramma

Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven gesnoeid. Het snoeiprogramma omvat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sierheesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen.  

In het Snoeiprogramma 2016 - 2017 staan de werkzaamheden, met een omschrijving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. De afzonderlijke dorps- en belangenverenigingen hebben deze informatie ook ontvangen, zodat zij dit ook op hun eigen website kunnen plaatsen. Wij hebben gemerkt dat de toegepaste werkmethodes niet altijd goed worden begrepen en soms zelfs worden afgekeurd. Helaas is dit vanuit het oogpunt van efficiënt werken vaak niet te voorkomen. Wel zijn er situaties denkbaar waarin inwoners zelf actief onderhoud uit kunnen voeren. Wanneer u daar een actieve rol in wilt spelen, dan kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Snoeiprogramma 2016/2017

Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. In een aantal situaties ontkomen we er niet aan om een boom te kappen. Voor deze bomen is vaak een kapmelding nodig. Deze staan dan bij de publicaties op deze site, bij publicaties/bekendmakingen. Ook staan ze in de gemeentelijke advertentie onder het kopje 'Kapmeldingen'. Voor een aantal werkzaamheden is het praktisch, en bovendien veiliger, een straat tijdelijk af te sluiten. Wanneer dat langere tijd gaat duren zal dat worden gepubliceerd.

Meer informatie

We doen ons best om zorgvuldig informatie te geven over het waar en waarom. De informatie is echter nog steeds beknopt. Misschien wilt u nog aanvullend informatie. Een exacte planning is vaak moeilijk te geven. Maar wanneer dit belangrijk voor u is, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (0595-447777) of mailen naar gemeente@winsum.nl. Ook voor overige vragen kunt u hier terecht.

 

knotten

Kijk ook eens naar ...