Bomenbeheer

In het Bomenbeleidsplan staat op welke manier de gemeente Winsum met bomen om wil gaan. Het Bomenbeleidsplan geeft richtlijnen voor het beheer, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen. Het plan beschrijft de streefbeelden van bomen in het landschap en in de dorpen.

Waardevolle bomen

De gemeente Winsum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met bomen, die een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld omdat ze beeld- en sfeerbepalend zijn voor de omgeving, of omdat ze als herdenkingsboom dienen. Daarom hebben burgemeester en wethouders een lijst met waardevolle bomen vastgesteld.  

Bent u eigenaar van een waardevolle boom, dan krijgt u in principe geen toestemming om deze boom te kappen.  Wel kunt u als privé-eigenaar een beroep doen op een subsidieregeling voor  onderhoudsmaatregelen.  De gemeente  inspecteert regelmatig  alle waardevolle bomen in de gemeente, zowel haar eigen bomen als de waardevolle bomen van privé-eigenaren.

Lijst met waardevolle bomen

Subsidieregeling

Meer informatie

In het kap- en snoeiprogramma vindt u een overzicht van alle werkzaamheden op het gebied van kappen en snoeien in de gemeente Winsum.

Heeft  u vragen of opmerkingen, dan  kunt u contact opnemen met de heer  K. Schuurman van de afdeling Ruimte (0595-447785).

 

Waardevolle boom

 

Kijk ook eens naar ...