Openbaar groen

Openbaar groen is belangrijk. Het draagt in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk omgeving. De gemeente zorgt ervoor dat het groen onderhouden wordt.  De lente en de herfst staan in het teken van aanplanten van nieuwe beplanting, in het zomerseizoen maaiwerkzaamheden en onkruidbestrijding. In de winter vindt snoeiwerk en dunningen aan de plantsoenen plaats. Met name van het zagen in de beplantingen, schrikken omwonenden nog wel eens. Het zijn vaak echter juist handelingen om de beplantingen op termijn duurzaam in stand te houden en te beheren.

In het kap- en snoeiprogramma leest u waar er in het seizoen 2017/2018 wordt gesnoeid en gekapt. De gemeente gaat zorgvuldig om met bomen die een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld omdat ze beeld- en sfeerbepalend zijn. Meer hierover leest u bij Bomenbeheer.

 

 Verplaatsing boom naar rotonde Onderdendamsterweg

Kijk ook eens naar ...