Tarieven sportaccommodaties

Eén van de doelstellingen uit het sportbeleid is het opstellen van een eenduidig gemeentelijk beleid voor de buiten- en binnensportaccommodaties. Onderdeel daarvan is om de verschillende tarieven per tak van sport te harmoniseren. De tarieven voor het huren van de sportaccommodaties waren daarnaast al een aantal jaren niet meer geïndexeerd.

De gemeenteraad van de gemeente Winsum heeft op 24 januari 2017 ingestemd met een nieuwe Tarievenverordening sportaccommodaties voor buiten en binnensport. De tarieven worden geleidelijk ingevoerd en wel  in 5 stappen. De sportverenigingen kunnen hierdoor  wennen aan de nieuwe tarieven en er op inspelen. De ingangsdatum van de nieuwe tarieven is 1 augustus 2017.

Per tak van sport is gekeken naar meer reële huurprijzen voor kleedaccommodaties, voetbalvelden en tennisbanen.  Wanneer sportverenigingen zelf kleedkamers in eigendom hebben of velden en banen zelf onderhouden en beheren krijgen zij een 'zelfwerkzaamheidsvergoeding'. Ook deze zelfwerkzaamheidsvergoeding is per tak van sport gelijk getrokken.

Voor de binnensport, de gymzalen en de sporthal, zijn de tarieven meer in lijn gebracht met de tarieven uit de buurgemeenten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sporttarieven, heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar gemeente@winsum.nl of neem via het algemeen telefoonnummer 0595-447777 contact op met mevrouw R. Orleans.