Sportstimulering 'Winsum Vitaal'

Bent u één van de mensen die wel wil beginnen met sporten of bewegen, maar niet goed weet wat u zou kunnen doen? Of heeft u al een tijd niet gesport en wilt u eerst wat losse lessen volgen? In onze gemeentegids vindt u een overzicht van het beweegaanbod in de gemeente Winsum. Kijk in de gids bij 'Sport'; daar vind u alle sportverenigingen, en ook de aparte uren voor specifieke groepen. Kijk nu wat bij u past!

beweeg- en beleeftuin Winsum
In Winsum proberen we sportieve ideeën en initiatieven van inwoners en sportverenigingen te realiseren. Het gaat om ideeën speciaal voor ouderen of juist voor kinderen, zoals het beweegdiploma. Maar ook om samenwerking. Eén van de uitgevoerde ideeën is de Beweegtuin bij De Twaalf Hoven in Winsum. De Beweegtuin is een inspirerende plek waar Winsumer ouderen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen bewegen. Mensen kunnen de verschillende beweegtoestellen zelfstandig of onder begeleiding gebruiken. Ouderen kunnen zich opgeven voor beweegcursussen voor beginners of gevorderden. Een fysiotherapeut, buurtsportcoach of getrainde vrijwilliger ondersteunt hen daarbij. De Beweegtuin is vrij toegankelijk.

Buurtsportwerker

De inzet van de buurtsportwerker is onderdeel van het sportbeleid van de gemeente Winsum. De buurtsportwerker heeft de opdracht om mensen met elkaar te verbinden, nieuwe initiatieven te faciliteren en kwetsbare inwoners in beweging te krijgen en te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Na een succesvolle proef heeft de gemeente in december 2016 opdracht verleend  voor inzet van buurtsportwerkers aan MJD, Jongerenwerk Barkema & De Haan en De Twaalf Hoven. Zij staan bekend onder de naam Winsum Vitaal en zijn te bereiken via het mailadres info@winsum@vitaal.nl.

Sportstimuleringssubsidie

Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen? Dan kunt u incidentele subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor subsidiëring van nieuwe plannen en projecten op het gebied van sportstimulering.

Bewegen is goed voor je en ook heel gezond. Maar nog niet iedereen doet het. Misschien heeft u plannen om daarin verandering te brengen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met ouderen binnen uw vereniging. Of ideeën over schoolsport, gezondheidslessen op school, skeelerclinics etc.