Subsidie voor welzijn

Voor welzijnsactiviteiten kunt u subsidie aanvragen.  Denk bijvoorbeeld aan activiteiten op het gebied van jeugd, ouderenbeleid en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie of  kleinschalige buurtactiviteiten (de zgn. leefbaarheidssubsidie). Bij zowel de gemeente als de provincie zijn er diverse subsidieregelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt. Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende mogelijkheden.