Kunst en cultuurbeleid

De gemeente Winsum kent een kernachtig kunst en cultuurbeleid. Dit beleid staat beschreven in de notitie “Schetsen kunst- en cultuurbeleid” uit 2006. De rol van de gemeente ligt voornamelijk in het scheppen van voorwaarden op cultureel gebied. De uitvoering van kunst en cultuur ligt bij het particulier initiatief. Kunst en cultuur moet in principe voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. De gemeente Winsum richt zich met haar beleid in het bijzonder op de doelgroep kinderen en jongeren. Dit omdat de waardering voor kunst en cultuur, in ieder geval de basis, vaak op jonge leeftijd wordt ontwikkeld. Met name waar het gaat om de vorming / educatieve functie krijgen kinderen en jongeren speciale aandacht. De gemeente stimuleert de culturele vorming door o.a. het subsidiëren van de amateurkunst voor kinderen en jongeren. Verder ondersteunt de gemeente diverse culturele commissies en evenementen.

Ook voor kinderen

Kunst en cultuur moet in principe voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. De gemeente Winsum richt zich met haar beleid in het bijzonder op de doelgroep kinderen en jongeren. Dit omdat de waardering voor kunst en cultuur, in ieder geval de basis, vaak op jonge leeftijd wordt ontwikkeld. Met name waar het gaat om de vorming / educatieve functie krijgen kinderen en jongeren speciale aandacht. De gemeente stimuleert de culturele vorming door o.a. het subsidiëren van de amateurkunst voor kinderen en jongeren. Verder ondersteunt de gemeente diverse culturele commissies en evenementen en Museum Wierdenland