Erfgoed

Erfgoed op de kaart

Alleen al door een bijzonder groot aantal rijksmonumenten en door de benoeming van het Middag-Humsterland tot nationaal landschap blijkt, dat onze gemeente speciale karakteristieken bezit. Bovendien bevat de bodem een ware schat aan archeologische informatie over vroege bewoning van het gebied.

Lees meer »

Erfgoedcommissie

De erfgoedcommisie behandelt als onafhankelijk adviesorgaan een breed scala aan cultuurhistorische onderwerpen.

Lees meer »

Erfgoedverordening

De erfgoedverordening 2012 regelt de gemeentelijke taken op het gebied van monumentale zaken en archeologische terreinen. U vindt de erfgoedverordening in de centrale regelingenbank op www.overheid.nl. Ga naar de erfgoedverordening.

Lees meer »

Erfgoedloket Groningen

Bent u eigenaar of bewoner van een monumentaal pand? Het Erfgoedloket Groningen is hét adres voor informatie over de subsidieregelingen voor rijksmonumenten en over het Cultuurfonds voor monumenten in Groningen. Daarnaast kunt u bij het Erfgoedloket terecht met vragen over regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Lees meer »