De bibliotheek

In de gemeente Winsum zijn bibliotheken in Winsum en in Baflo.

De gemeente heeft samen met Biblionet Groningen een nieuwe visie op de bibliotheekvoorziening ontwikkeld. De gemeenteraad heeft deze visie in februari 2015 vastgesteld. Dit houdt in, dat in bijna alle scholen van de gemeente Winsum een 'Bibliotheek op school' komt. Daarnaast heeft de bibliotheek in Winsum een nieuwe, aantrekkelijke en eigentijdse opzet gekregen.

De bibliotheek op school

Opening Bibliotheek op school in CBS De Pyramiden
Fotograaf: dhr. A. Postmus

´De bibliotheek op school´  biedt ondersteuning aan de scholen om het leesonderwijs in de gemeente Winsum verder te verbeteren. Hiermee leggen gemeente, onderwijs en bibliotheek samen een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van alle kinderen. De 'Bibliotheek op school' komt in alle scholen die de gemeente Winsum telt, behalve in de scholen Baflo, vanwege een eventuele nieuwe Brede School.

Afhaalpunten

De bibliobus is gestopt. In Feerwerd, Ezinge, Sauwerd en Adorp komen naast bibliotheken in de scholen ook afhaalpunten voor boeken, als inwoners dat willen. Mensen kunnen daarbij via internet boeken bestellen en die bij het afhaalpunt ophalen en weer inleveren. De afhaalpunten moeten worden bemand door vrijwilligers. In Ezinge is het eerste afhaalpunt inmiddels van start gegaan, in dorpshuis ¨Schleurholtshuus¨.

Burgerparticipatie

Op 24 september en 2 december 2013 zijn er bijeenkomsten geweest, waarbij betrokkenen zoals dorpsbelangenverenigingen, inwoners en mensen vanuit het onderwijs konden meedenken over het nieuwe bibliotheekbeleid. U kunt de presentaties verderop op deze pagina bekijken. De reacties van deze bijeenkomsten en andere reacties op het toekomstig bibliotheekbeleid zijn samengevat in de Reactienota Bibliotheekbeleid 2015 en verder. Hierin leest u ook de reacties van het college op de inbreng van de betrokkenen en de verslagen van beide bijeenkomsten (als bijlagen).

De gemeente heeft de reacties meegenomen in het schrijven van het nieuwe beleid. U vindt het bibliotheekbeleid in de nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder.

Presentatie 24 september 2013 Bibliotheekbeleid 2015 en verder 

Presentatie 2 december 2013 Bibliotheekbeleid 2015 en verder.

Kijk ook eens naar ...